Kézműves mesterségek bemutatója a Betyár-napokon (2017)

 

„Kézművesmesterek kiállítása, vására, bemutató foglalkozások és népi játszóház”
Beszámoló az NKA 106107/01021 pályázatról

Rendezvényünk egy Zircen hagyományosan megrendezett országos eseményhez kapcsolódott, a XIX. Bakonyi Betyárnapok és Országos Betyártalálkozóhoz. A pályázat benyújtásakor még 2017. július utolsó hétvégéjére tervezett esemény időpontja végül augusztus 4-5. lett, így módosítási kérelmet nyújtottunk be a megvalósítás időpontjára vonatkozólag, amely jóváhagyásra került. Rendezvényünk a két napos fesztivál második napján, szombatos de. 10-18 óráig valósult meg, párhuzamosan a többi programelemmel. Térbeli elhelyezkedésünk kiváló volt, hiszen közvetlenül a főszínpad mellé települhettünk ki. A program látogatottságát meghatározta a nagy meleg, a déli órákban kevesebben, korábban és későbben szép számban jelentek meg az érdeklődők.

Az általunk szervezett program négy elemből állt össze:
1. A terület installálása a kézműves foglalkozásokhoz és a játszóházhoz
A rendelkezésre álló kb. 70 m2 területen két sátrat állítottunk fel a kézművesek számára, a tér fennmaradó részét nádkerítéssel kerítettük el és egy szekeret állítottunk a sarkába. Az így meghatározott területen zajlott a népi játszóház. Költségvonzata a nádszövetnek és a szekér odaszállításának volt, ez szerepel a pénzügyi elszámolásban.
2. Népi játszóház
A népi játszóház koncepciójának kidolgozására és lebonyolítására Wolfné Litter Beátát bíztuk meg. A szükséges eszközöket részben ő, részben a Múzeum biztosította. A játéklehetőségek a hagyományos paraszti gazdálkodás elemeire épültek: kukoricamorzsolás, teknőben mosás, favellával szénagyűjtés, fatálakban tésztagyúrás, diótörés, fejés, de voltak hagyományos játékok is: karikadobálás, célbadobás nemezlabdával, erőpróba patkóval, beöltözés hagyományos viseletbe. A programelem költsége: megbízási díj.
3. Juhász- és pásztortárgyak bemutatása
Juhász Imre maga is juhász. Tárgybemutatóján hagyományos viseleti darabok és a pásztorkodás kellékei szerepeltek: subák, csengők, billogok stb. Költségként Juhász Imre megbízási díja kerül elszámolásra (megbízási szerződés alapján).
4. Kézműves foglalkozások
A kézműves bemutatókat és foglalkozásokat az alábbi mesterek tartották:
• Frecot Emese – nemezelés
• Szurgyi Zsuzsanna – szalmadíszek készítése
• Pappné Rácz Ildikó – csuhé dísztárgyak készítése
• Cz. Budai Katalin – festés faanyagra bútorfestő technikával
• Hegedűs Árpád – kovácsolás (mobil felszereléssel)
Költségként a kézműves mesterek megbízási díja került elszámolásra.

További költségek merültek fel az esemény reklámanyagának kidolgozásakor. Kaszás Eszter grafikus megbízási szerződéssel készítette el a szükséges elektronikus és papír alapú szórólapokat, plakátokat, melyek a teljes rendezvény reklámján kívül kifejezetten a Kézműves Liget népszerűsítésére készültek.
Észrevételek, tanulságok, értékelés: Bár a Betyárnap megítélése a városban változó, a több éves visszaesés után minőségi megújulás jellemzi az eseményt, erősödik a hagyományőrző vonal. Ebbe jól illeszkedett a Kézműves Liget, így rendezvényünket sikeresnek könyvelhetjük el.
Köszönjük az NKA támogatását a rendezvény megvalósításában!
< >
Kovácsolás ifj. Hegedűs Árpáddal
<
Kovácsolás ifj. Hegedűs Árpáddal
>

Website by InnoTeq