Rokon Népek Napja (2013)

Rokon Népek Napja – Finnugor kulturális fesztivál (2013)

Beszámoló az NKA 3607/01069 pályázatról

1. Esemény helye, ideje, részletes program

A Rokon Népek Napja – Finnugor kulturális fesztivál több eseményből  álló, több helyszínen zajló rendezvénysorozatként valósult meg.  2013. október 17. és 20. között a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóházban és iskolákban zajlottak finnugor témájú ismeretterjesztő programok. Az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma által támogatott rendezvény költségvetése a tervezetthez képest szerényebb lett (a tervezett 24 %-a, 300.000 Ft), az intézmény saját költségvetéséből munkaerőt biztosított, a Múzeumok Őszi Fesztiválja megrendezésére szánt központi forrásokból 60.000 Ft-ot nyert és költött el az intézmény (részben) e programokra. Az anyagi források szűkössége a programsorozat tematikáját és szerkezetét nem befolyásolta, a tervezetthez képest elsősorban az egyes programok közreműködői létszáma csökkent le, így is értékes eseményeket hozva létre. Megjegyzendő, hogy bár nem magához a rendezvénysorozathoz, hanem a kiállítás megvalósításához a Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete jelentős anyagi támogatást (250 ezer Ft értékben technikai felszerelést) nyújtott, ami nagyban segítette-segíti a rendezvények sikerét is.

 

A részletes program:

október 17.     Kiállítás-megnyitó és tárlatvezetés

okt. 18-19.      Kihelyezett iskolai foglalkozások

okt. 19.            Családi nap

okt. 20.            Filmvetítés

 

2. A megvalósult program leírása, értékelése

2.1. Kiállítás-megnyitó és tárlatvezetés

Programsorozatunk kiemelkedő eseménye számunkra, valamint a helyi és a tudományos közönség számára egyaránt az „Utazás az ismeretlenbe” című kiállítás megnyitása volt október 17-én. Bár eredeti tervünkben ismeretterjesztő múzeumi nap szerepelt, a múzeum átalakításával és felújításával kapcsolatos folyamatok, valamint a költségvetési lehetőségek miatt némiképp módosítottuk az esemény szakmai tartalmát: az újrarendezett állandó kiállítás megnyitását részletes tárlatvezetés követte, pótolva a korábban tervezett szakmai előadókat.

Az új kiállítás a lineáris életrajzi bemutatás helyett három témán keresztül próbálja érzékeltetni azt a hatalmas munkát, amelyet Reguly végzett. Az "Utazás az ismeretlenbe" című kiállítás első terme az ismeretlen kutatónak állít emléket: Reguly magánéletéről alig van adatunk, szinte csak munkái, jegyzetei alapján tájékozódhatunk személyiségéről. Ahogy nekünk ismeretlen, úgy az volt az általa kutatott népek számára is. Kiállításunk e kapcsolatokra is kitér. A második terem az ismeretlen nyelv – a nyelv megismerése témát mutatja be. Hogyan birkózott meg Reguly az ismeretlen nyelvek lejegyzésével, hogyan tanulta, tanulmányozta egymás után e nyelveket? A harmadik teremben az ismeretlen tájba lépünk. Reguly műszeres mérések nélkül, rénpásztorok és halászok elbeszélései alapján elkészítette az Északi-Ural első térképét. Mi volt a célja? Milyen módszereket használt? Milyen hozadékai vannak térképészeti munkásságának?

A kiállítás Reguly megismerési folyamatait nyomon követve próbálja közelebb hozni a finnugor nyelveket és népeket. A megnyitó utáni tárlatvezetésen mindenki bepillantást nyerhetett ebbe az ismeretlen világba, közösen böngésztük a kiállított anyagokat, próbálgattuk a játékokat, feladatokat.

A Reguly Antal munkásságát bemutató új állandó kiállítás jelentős helyi összefogással készült, hiszen a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény grafikus- és díszítőfestő diákjai tevékeny részt vállaltak létrehozásában.

A kiállítást Németh Gábor, az OSZK Ciszterci Műemlékkönyvtárának vezetője nyitotta meg. Az általa vezetett intézmény most változtatott nevet, Reguly Antal neve kikerült a műemlékkönyvtár nevéből, így a náluk lévő Reguly-kiállítás is megszűnt. Ennek egyes darabjai a most megnyílt új, állandó kiállításba kerültek. A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részéről a közös munkát Földesi Barnabás művész tanár mutatta be. A szakmai tárlatvezetést Ruttkay-Miklián Eszter, a kiállítási forgatókönyv elkészítője, a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház igazgatója tartotta. A megnyitón a helyi közönségen túl a finnugor szakma és a Reguly család is képviseltette magát.

2.2. Kihelyezett iskolai foglalkozások

Szeptember elején meghirdettük a járás összes általános iskolájában, valamint a Múzeumok Őszi Fesztiválja honlapján és programfüzetében egész Veszprém megyére kiterjedően, hogy okt. 17-18-án kihelyezett iskolai foglalkozásokat tartanánk finnugor témában. Sajnos az iskolákban szeptemberben uralkodó kaotikus állapotok miatt felhívásunkra alig érkezett válasz. A rendezvénysorozat propagandájának erősödésével  ugyan több helyi intézmény is érdeklődött, akkor azonban már vendégelőadók szervezésére nem volt idő, ezeknek az igényeknek már a rendezvénysorozaton kívül tesz eleget a Múzeum. Az időben megszervezett foglalkozások ellátásához elég volt a múzeum munkatársa, nem hívtunk vendégelőadókat.

A veszprémi Hriszto Botev Általános Iskolában és a Közös Fenntartású Általános Iskola Borzavár-Porva borzavári tagintézményében 2-2 foglalkozást sikerült tartani a felső tagozatosok számára. Ezek remek hangulatú, hasznosan töltött órák voltak, amelyek reményeink szerint hagyományteremtővé válnak, hiszen a Rokon Népek Napja minden év októberében megrendezésre kerül.

2.3. Finnugor családi nap

Október 19-én, szombaton családi napot tartottunk a múzeum megújult kiállításának helyiségeiben és a múzeum udvarán. Ebben partnerünk a Bakonyi Finnbarátok Egyesülete volt, közreműködött továbbá B. Dobos Teréz kéziszövő, Dyekiss Virág néprajzkutató, nyelvész és Zsirmik István zenész-mesemondó is. A finnugor szakmai részt Oszkó Beatrix és Várnai Zsuzsa nyelvészek erősítették. A programban mindent sikerült megvalósítani, amit elterveztünk, remek képességű gyerekcsapat gyűlt össze a Múzeumban. Mind kézműveskedésben (szalagszövés, nyaklánckészítés, sziklarajz-festés), mind énekben-táncban, mind finnugor ételek elkészítésében remekeltek a gyerekek, és boldogan pózoltak egy-egy nép népviseletében a kiállítás új, egész falat betöltő családfája előtt. 

2.4. Filmvetítés

Záróeseményként október 20-án filmvetítést tartottunk a Múzeumban. A program első részében a két nappal korábban Budapesten bemutatott vepsze néprajzi filmeket vetítettük le. Ezt Szalkai Zoltán filmjei követték: Reguly Antal északi utazása, valamint a hantikról készített trilógiája. A szép, őszi időjárásban mérsékelt volt a látogatottság.

2.5. Összefoglalás

Összegzésképpen elmondható, hogy a múzeum finnugor tematikája új köntösben jelent meg a közönség előtt: az új állandó kiállítás megfelel a felnőttek ízlésének is, de több gyerekbarát múzeumpedagógiai megoldás is szerepel benne. A finnugor családi nap hangulata, megközelítésmódja újszerű volt a helyi közönségnek és nagy sikert aratott. Tanulságként levonható, hogy az iskolákkal való kapcsolattartást még intenzívebbé kell tenni, valamint az eddig használatos hirdetési módokon túl újakat kell bevonni.  

3. Sajtóhíradások, az eseményt dokumentáló kiadványok

 Az eseményekről a városi és a megyei sajtó adott hírt, a rendezvényekre plakátok és szórólapok is készültek, valamint a múzeumi és a városi elektronikus médiában jelentek meg meghívók, programok, felhívások.

 

4. Látogatói és közreműködői létszám

A rendezvények statisztikai adatai a következők:

Rokon Népek Napja – Kulturális fesztivál, okt. 17. „Utazás az ismeretlenbe” állandó kiállítás megnyitója, tárlatvezetés. Jelenléti ívvel igazolt látogató: 46 fő, becsült látogatószám: 70 fő. Közreműködők: múzeumi munkatárs 5 fő, meghívott előadó: 2 fő.

Rokon Népek Napja – Kulturális fesztivál, okt. 17-18. Kihelyezett iskolai foglalkozások. 2 oktatási intézményben 4 csoport, összesen 103 tanuló, 4 kísérőtanár. Közreműködők: múzeumi munkatárs 1 fő.

Rokon Népek Napja – Kulturális fesztivál, okt. 19. Családi nap. Látogatószám: 39 gyermek, 51 fő kísérő. Közreműködők: múzeumi munkatárs 5 fő, meghívott közreműködő: 5 fő, partnerszervezet munkatársai (Bakonyi Finnbarátok): 8 fő.

Rokon Népek Napja – Kulturális fesztivál, okt. 20. Filmvetítés. Látogatószám: 3 fő. Közreműködők: múzeumi munkatárs 1 fő.

 

Köszönjük szépen a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy e rendezvények létrejöttét lehetővé tette!

< >
Részlet az "Utazás az ismeretlenbe" c. kiállításból"Utazás az ismeretlenbe" c. kiállítás megnyitásaRészlet az "Utazás az ismeretlenbe" c. kiállításbólCsaládi nap 2013. október 19-énCsaládi nap 2013. október 19-énCsaládi nap 2013. október 19-énCsaládi nap 2013. október 19-énKihelyezett foglalkozás a Borzavári Általános IskolábanKihelyezett foglalkozás a Hriszto Botev Általános Iskolában
<
Részlet az "Utazás az ismeretlenbe" c. kiállításból"Utazás az ismeretlenbe" c. kiállítás megnyitásaRészlet az "Utazás az ismeretlenbe" c. kiállításbólCsaládi nap 2013. október 19-énCsaládi nap 2013. október 19-énCsaládi nap 2013. október 19-énCsaládi nap 2013. október 19-énKihelyezett foglalkozás a Borzavári Általános IskolábanKihelyezett foglalkozás a Hriszto Botev Általános Iskolában
>

Website by InnoTeq