Vándorméhész (2017)

Az NMK Közgyűjteményi Kollégiuma döntése alapján a 204106/02230 számú pályázat 600.000 Ft támogatásban részesült az alábbi céllal: Vándorméhész - Vándorkiállítás a méhekről megrendezése és vándoroltatása.

 

Beszámoló a

„VÁNDORMÉHÉSZ - VÁNDORKIÁLLÍTÁS A MÉHEKRŐL MEGRENDEZÉSE MAJD VÁNDOROLTATÁSA”

 projektről

 

 

Projektünk benyújtásakor (2017. 04.19.) számunkra is nyilvánvaló volt, hogy a „VÁNDORMÉHÉSZ - VÁNDORKIÁLLÍTÁS A MÉHEKRŐL” c. kiállítás 2017. június 24-re tervezett megnyitásáig nem garantált, hogy a projekt finanszírozására beadott pályázat elbírálásra kerül. Ennek ellenére a kiállítás a tervezett időben elkészült, így a pályázat sikeréről már a kiállítás elkészülte után (2017. júl. 19.) értesültünk. Mivel projektünk évfordulóhoz kötődik, hiszen alapötlete Illés Ferencnek, intézményünk alapítójának méhészeti gyűjteményének bemutatása volt a gyűjtő 85. születésnapja táján (2016. dec. 28.), az elhalasztás fel sem merült. Ugyancsak az eredeti munkaütemezés betartását tette célszerűvé a Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeumával zajló együttműködés, valamint a zirci kulturális intézmények által közösen szervezett Múzeumok Éjszakája rendezvény javasolt témája, a méhek élete. Ennek következtében a projekt megvalósulása az alábbi ütemben történt:

1.   

2017. március-április 19.: A pályázat benyújtása, együttműködések kialakítása

 

Az együttműködők köre két területre osztható: a kiállítás létrehozásában a Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeumával és a Magas-Bakonyi Méhész Egyesülettel működtünk együtt. A méhészeti tárgyak Illés Ferenc tulajdonát képzik, így az ő együttműködése alapvető fontosságú volt. A méhészeti szaktudás kontrollját Tóth Péter méhészeti szaktanácsadó jelentette. A kiállítás tovább vándoroltatása ügyében pedig a pápai Kékfestő Múzeum és a Cseszneki Önkormányzat együttműködésére építettünk.

 

2.   

2017. április-május: Tárgyelőkészítés, tisztítás, konzerválás; szövegezés

Az Illés Ferenc tulajdonában lévő, a bakonyi méhészetet reprezentáló, hagyományos és az elmúlt évtizedek újításait egyaránt tartalmazó gyűjtemény darabjaiból a gyűjtő-tulajdonossal közösen választottuk ki a bemutatásra szánt tárgyakat. A tárgytisztítást és konzerválást intézményünk munkatársai végezték. A tárgyak leírását Illés Ferenc készítette el. A kiállítás szövegei két nagy egységből álltak össze. A méhekkel kapcsolatos biológiai tudnivalókat a Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeumának munkatársai, dr. Kutasi Csaba entomológus-főmuzeológus és Sinigla Mónika botanikus-muzeológus gyűjtötte össze és rendezte formába. Szövegeik, fotóik mellett rovardobozt is bocsátottak rendelkezésünkre a kiállításhoz, preparált méhekkel, darazsakkal. A méhészettel kapcsolatos szöveget dr. Ruttkay-Miklián Eszter néprajzkutató írta, Tóth Péter méhészeti szaktanácsadó lektorálta.

3.   

2017. június: Grafikai és nyomdai munkák, kiállításrendezés

A véglegesített kiállítási anyagból Kaszás Eszter grafikus készítette el a kiállítás tablóit, illusztrációit, plakátját, a meghívót. A tablók nyomtatását a veszprémi OOK Press Nyomda végezte, a tablók és a tárgyak installálását a Múzeum munkatársai.

4.   

2017. június 24.: A „VÁNDORMÉHÉSZ - VÁNDORKIÁLLÍTÁS A MÉHEKRŐL” c. kiállítás megnyitása a Múzeumok Éjszakája programsorozat keretén belül

 

A Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2017. évi terveinek kialakításakor a méhészeti tematika már kiemelt helyen szerepelt, így a zirci kulturális intézmények között az elmúlt években rendszeressé vált közös témaként a Múzeumok Éjszakájára ezt javasoltuk. Mivel a MTM BTM magában a kiállításban is közreműködött, a közös téma megléte evidenciának számított. Csatlakozott ehhez az OSZK Ciszterci Műemlékkönyvtára, amely Mézajkú Szent Bernát, a ciszterci rend alapítója kapcsán emlékszett meg a méhészetről. A főtéri színpadon a M.É.Z. zenekar adott koncertet, a Múzeum udvarán kézműves termékek – többek között méz, lekvár, szörp – vására volt. A Múzeum műhelyeiben mézeskalács-sütés és gyertyakészítés zajlott.

A Múzeumok Éjszakája Zircen mindig kiemelt rendezvénynek számít, így a kiállítás megnyitására is jelentős számú érdeklődő körében került sor. Megnyitó beszédet Tóth Péter méhészeti szaktanácsadó tartott, majd Illés Ferenc és Ruttkay-Miklián Eszter kalauzolták a kiállításon a látogatókat.

 

5.   

Kapcsolódó rendezvények

A kiállítás tervezett nyitva tartása szept. 30. volt, hiszen 2017-ben e napra esett Mihály-nap, amelyet évek óta hagyományőrző családi napként ünneplünk a Múzeumban. A délutáni program folyamán végig méhészeti szakvezetés volt, Illés Ferenc és Jáni Ottó személyében. Ismét volt kirakodóvásár mézkostolással és kézműves foglalkozások.

A helyi oktatási intézmények kérésére a kiállítást meghosszabbítottuk, hiszen október 6-án pályaorientációs napot tartottak, melynek keretében a Múzeumba is ellátogattak a diákok. A méhészeti kiállításon Kirsch Ábel méhész, volt iskolaigazgató tartott számukra vezetést, és a Múzeum többi releváns kiállítását is megtekintették (Bányászat a Bakonyban; Műhelytitkok).

6.   

Adatok és visszhangok

A kiállításnak fennállása alatt, jún. 24-től okt. 8-ig 3320 látogatója volt, ezek közül 22 szervezett zirci iskolai csoport tagjaként érkezett.

A kiállítás okán tovább erősödött a Múzeum és a Magas-Bakonyi Méhészegyesület együttműködése, hiszen a székhelyként a Múzeumba bejegyzett szervezet szellemi és tárgyi segítséget adott a kiállításhoz. A Múzeum életében jelentős lépés, hogy a MTM Bakonyi Természettudományi Múzeummal is sikerült szakmai együttműködést kialakítani az eddigi jó, formális kapcsolatokon túl. Tóth Péter méhészeti szaktanácsadó méltónak találta a kiállítást arra, hogy az Országos Magyar Méhészeti Egyesület lapjában, a Méhészújságban cikket írjon róla. Reméljük, ezen az úton is újabb partnereket találunk a kiállítás meglévő vándoroltatási helyszínei mellé.

7.   

Folytatás: a kiállítás vándoroltatása

A Múzeumok jövő évi munkatervei most (november-december) folyamán készülnek. A pápai Kékfestő Múzeum 2018. kora tavasszal készül a kiállítás fogadására, míg Csesznekre – mely a vándorméhészek fontos nyári célállomása – a No Motor Fesztivál ideje alatt, május végére hívta meg az Önkormányzat a kiállítást.

Összegzésként elmondható, hogy szakmailag magas színvonalú, vizuálisan szép megjelenésű kiállítást sikerült létrehoznunk, melyhez több rendezvényt is szerveztünk. Bízunk benne, hogy a további helyszíneken is sikeres fogadtatása lesz a kiállításnak. Köszönjük szépen az NKA támogatását tevékenységünkhöz.

                                                          

Ruttkay-Miklián Eszter igazgató, Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház

< >
<
>

Website by InnoTeq