Utazás az ismeretlenbe – Reguly Antal élete és munkássága

2020. február 23-tól végleg zárva!

 

Reguly Antal (1819–1858) egy évtizeden át tartó kutatóútja az egyetemi diploma megszerzése utáni nyári európai utazás metamorfózisa. Reguly hatalmas terveket kovácsolt, amelyeket aztán folyamatosan átalakított lehetőségei és tapasztalatai alapján. A múzeum névadójáról 1996-ban nyílt meg az intézmény első állandó kiállítása, melyet 2013. október 17-én újrarendeztünk. Az új kiállítás a lineáris életrajzi bemutatás helyett három témán keresztül próbálja érzékeltetni azt a hatalmas munkát, amelyet Reguly végzett.

Az „Utazás az ismeretlenbe” című kiállítás első terme az ismeretlen kutatónak állít emléket: Reguly magánéletéről alig van adatunk, szinte csak munkái, jegyzetei alapján tájékozódhatunk személyiségéről. Ahogy nekünk ismeretlen, úgy az volt az általa kutatott népek számára is. Kiállításunk e kapcsolatokra is kitér. A második terem az ismeretlen nyelv – a nyelv megismerése témát mutatja be. Hogyan birkózott meg Reguly az ismeretlen nyelvek lejegyzésével, hogyan tanulta, tanulmányozta egymás után e nyelveket? A harmadik teremben az ismeretlen tájba lépünk. Reguly műszeres mérések nélkül, rénpásztorok és halászok elbeszélései alapján elkészítette az Északi-Ural első térképét. Mi volt a célja? Milyen módszereket használt? Milyen hozadékai vannak térképészeti munkásságának?

A kiállítás Reguly megismerési folyamatait nyomon követve próbálja közelebb hozni a látogatókhoz a finnugor nyelveket és népeket.

< >
<
>

Website by InnoTeq