Múzeumok Éjszakája (2015)

 

Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítása (2015)
Beszámoló az NKA 3507/00082 pályázatról

A nyári napfordulóhoz kapcsolódó múzeumi ünnep, a Múzeumok Éjszakája 2015. június 20-án Zircen is megrendezésre került. Idén a város kulturális intézményeinek, turisztikai látnivalóinak, civil partnereinek összefogásával valósult meg a rendezvény.
Múzeumok Éjszakájára készülő programokat korábban a Bakonyi Természettudományi Múzeum, idén a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház fogta össze. 2015-ben közös, komplex programkínálattal, egységes arculattal, közös marketinggel rendeztük meg a múzeumok ünnepét. A program vezérfonalát a famegmunkálás – bognár- és kádármesterség – hordó, kerék – bor, káposzta jelentette, azaz a hordó története és tartalma.
A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház által koordinált és szervezett programok a múzeum udvarán, valamint a városközpontban lévő téren és a színpadon voltak. A múzeumban 2014. őszén megnyílt látogatható raktár egyik látványossága a bognár- és kádármesterség bemutatása, ami a Múzeumok Éjszakája program idei alaptematikáját adta. Az este folyamán a raktárban tartott szakszerű tárlatvezetést az udvaron Zsár Tamás kádármester hordókészítő bemutatója egészítette ki.
A Reguly Antal Múzeum továbbá a 2015-ben a múzeumnak ajándékozott tárgyaiból időszaki bemutató kiállítást készített. Az ajándékozott tárgyak közé tartozik egy régi cimbalom is, melyet az est során ajándékozója, Bányai Ernő meg is szólaltatott.
A közös programok központi helyszíne a Rákóczi téri sportpálya volt, ahol a Reguly Múzeum tárgyi felszereléssel, a Békefi Antal Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB munkatársainak részvételével, a Zirc Városi Ifjúsági Fórum önkénteseinek segítségével a gyerekek számára az egész program idejét kitöltő hordós-kerekes ügyességi játékokkal szervezett. Az est folyamán a főtéri színpadon a Zirc Városi Vegyeskórus műsorát, a Kertész Táncegylet kádártáncát – amely Magyarországon egyedülálló és a mesterségtáncok szűkebb körébe tartozik –, majd a Borra-való együttes fellépését láthatta a közönség. Az egyes intézmények – elsősorban a főtér és az Agrártörténeti Gyűjtemény – között a közlekedést lovashintó biztosította, mintegy a bognár-mesterség dicséreteként.
A közös programelemeken túl a partner intézmények természetesen saját kínálattal is gazdagították a programot.
A közös szervezés egy olyan eddig még meg nem valósult együttműködés kezdetét is jelenti, amely a Zircre látogató turisták számára közösen jeleníti meg a helyi látnivalókat, buzdítja őket mindegyik felkeresésére, valamint lehetőséget ad a turisztikai szolgáltatók és a kulturális terület közötti együttműködésre. Ennek formája volt a Múzeumok Éjszakáján egy pecsétgyűjtő lap, mely Zirc város térképére vetítve tartalmazta a látnivalókat. Az intézmények pecséttel igazolták, hogy a vendég megfordult náluk, a kitöltött lap bemutatásával pedig tombolán vettek részt.
A program megvalósításában közreműködő partnerszervezetek voltak:
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB, Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma, Zirci Ciszterci Apátság, Országos Széchenyi Könyvtár Ciszterci Műemlékkönyvtár, Zirci Református Egyházközség, Agrárműszaki Emlékek Gyűjteménye Zirc, Akli Major Piac, Bakonyalja Népművészeti Egyesület, Bakony Szíve Turisztikai Egyesület.
A városi kulturális intézmények közös programjához Zirc Városi Önkormányzat 300.000 Ft céltámogatást adott, mely a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház költségvetésén keresztül került felhasználásra.

Köszönjük az NKA támogatását a programok megvalósításához!
< >
A Kertész Táncegylet bemutatja a híres erdőbényei kádártáncotA Kertész Táncegylet bemutatja a híres erdőbényei kádártáncotA hordótüzelés folyamatát mutatja be Zsár Tamás kádármesterHordós ügyességi játékok a sportpályánHordós ügyességi játékok a sportpályánBányai Ernő cimbalomjátéka
<
A Kertész Táncegylet bemutatja a híres erdőbényei kádártáncotA Kertész Táncegylet bemutatja a híres erdőbényei kádártáncotA hordótüzelés folyamatát mutatja be Zsár Tamás kádármesterHordós ügyességi játékok a sportpályánHordós ügyességi játékok a sportpályánBányai Ernő cimbalomjátéka
>

Website by InnoTeq